Можете да подпомогнете дейността на МДЕК, като направите дарение на нашата банкова сметка (основание за превода: Проект „Слухoвидецът“). Всяка дарена сума е добре дошла и ще бъде оползотворена по предназначение.

Банка: Алианц България
На името на: Международно дружество Елиас Канети
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG29BUIN95611000507069

Международно дружество Елиас Канети ще ви издаде документ за дарение за съответната сума.