Чели ли сте „Слуховидеца“ на Елиас Канети? Ако не, погледнете първо на нашата страница, там има негови разкази (характери), сложени като примери!

А сега как да започнем да пишем свой собствен характер? Нека да попитаме самия майстор!

„За даден човек, такъв какъвто е, може да се напише цяла книга. И пак не би могъл да бъде изчерпан и никога не би могъл да бъде завършен. Ако обаче се тръгне по линията, какво мислим за даден човек, като какъв си го представяме, като какъв си го спомняме, тогава картината става много по-проста: става въпрос за няколко качества, с които той прави впечатление и се различава от другите. Тези качества се преувеличават за сметка на другите, и в момента, когато сме ги назовали, те придобиват в спомена за него решаващо значение. Те са това, което оставя следа, те са характерът.

Всеки носи в себе си ред характери, те представляват неговия опит и определят неговия образ на човечеството. Не е голям броят на тези типове, те се предават и онаследяват от поколение на поколение. С времето те загубват остротата си и стават общодостъпни. Казва се: скрънза, глупак, лапнишаран, завистлива гадина. Би било полезно, да се измислят нови характери, които още не са изхабени и отново изострят сетивата за себе си. Склонността, да се наблюдават хората в тяхното разнообразие, е съвсем елементарна и трябва да се подхранва. Не би трябвало да се отчайва от факта, че цялостният човек притежава много повече, отколкото може да поеме един такъв характер. Очаква се, хората да са различни, но дори да бяха такива, не могат веднага да бъдат приети.“  (Елиас Канети. Записка от 1974 от „Тайното сърце на часовника)

Да го назовем

Нека сега да погледнем съдържанието на „Слуховидеца“ по-внимателно. Забелязвате ли нещо? Да, наистина повечето от характерите са назовани със странни и особени думи. Много малко от тях ще намерите в речника. Не мислeте обаче, че това е свързано само с проблеми при превода на български (въпреки че Канети наистина създава сериозни проблеми на преводачите). Тези думи и в немския оригинал са необичайни и карат читателя доста да се замисли, какво биха могли да означават. Защо би трябвало да е така? Може би защото често, за да определиш същността на един човек, „нормалните“ думи не стигат. А авторът има пълна свобода да измисля каквито си иска думи, а в нашия случай дори хора! Освен това читателят е по-заинтригуван, когато среща необичайни думи.

Ето, пробвайте сами!

За разгрявка: На нас ще ни потрябват например няколко съществителни и няколко глагола, които можем да комбинираме както ни харесва! Освен това да вземeм и суфикси, например, -ец, -ач или -ица, -ка, зависи, дали става дума за господина или за дамата (в лингвистиката, между другото, това се нарича „композиция със суфиксация“).

маса мразя
куче правя
вода пия
болка гледам
мъж ям

И получаваме например: водогледач, болкоправец, масомразец, мъжегледачка, кучегледач, мъжеядец и т.н., и т.н.

И какви характери могат да бъдат те?

С един кучегледач изглежда, че не би трябвало да има проблеми.

Обаче, какво е масомразец?

 Масомразецът не признава условностите и не иска да губи време. Когато бил дете, майка му винаги настоявала, той да се храни на масата, да дъвче бавно и да се държи добре. Обаче когато той достигнал пълнолетие, решил, че никога повече няма да седне да яде на маса. Оттогава винаги яде или до прозореца, или стои прав до печката и яде от тенджерата, или похапва на път, вървейки и съсредоточено мислейки за проблемите на човечеството. А може би това е човек, който не може да се примири с това, че предметите могат да надживеят хората. Затова не понася масите, особено когато са нови, не може да пропусне да надраска с химикал или да издялка с ножче името си или някакво мъдро изречение. Това, поне за кратко,  му дава чувството на победа над неминуемото.

А може би, ако „маса“ не означава мебел, а голямо количество от нещо, например, хора, тогава нашият характер, вероятно, би бил убеден индивидуалист. (Между другото, нали знаете, че най-значителното произведение на Канети, над което той работи 35 години, се казва „Маса и власт“?)

А Вие какво мислите?

А какво е водогледач? Много просто: Водогледач е сътрудник на ВиК, който е много ангажиран. Отчита водомерите, гледа много внимателно, кой колко вода изразходва и винаги го съобщава тържествено на обитателите на входове и кооперации, буквално живее за професията си. Други идеи?

Значи, само самият автор, тоест Вие, решавате, как да назовете и да опишете Вашия характер. Като автори Вие сте всесилни! Интересно, нали?

Обърнали ли сте внимание, че при Канети много характери са назовани с прилагателни и причастия? Само по себе си това не е учудващо, защото става дума за качества на хора. Някои обозначения на характери, както сме забелязали, се състоят от две или три думи, слети в една (композициите), и ние трябва да помислим, какви асоциации имаме с тях, за да можем да си представим, какво биха могли да означават думи като мъжeрaзкошната, злорадосвежият и т.н. Oсвен това, тези прилагателни и причастия започват да „работят“ в текста като съществителни.

Но дори и „обикновени“ думи при Канети могат да имат необичайно, „собствено“ значение. И при нас също!

Нека да видим, какво значение могат да придобият „oбикновени“ думи, ако ние направим от тях черти на характера и ги преувеличим, както предлага Канети. Да пробваме с думата четящата. Kаква би мoгла да бъде тази жена? Например:

Четящата вярва на това, което e написано черно на бяло. Една изговорена дума е само въздух и може с лекота да се вземе обратно. Преди тя е имала приятели, с които са си писали писма, сега тя е активна в социалните мрежи. Тези нейни приятели тя обаче никога не би искала да срещне на живо, иначе сигурно би се стигнало до приказки, до размяна на думи. А думи, които изчезват във въздуха без никаква следа, просто не ѝ трябват. На такива думи тя не може да се довери. Четящата от години има почитател, който вече много пъти ѝ е признавал любовта си, обаче само устно, затова и нищо не се получавало с двамата. Ако ѝ беше написал поне една картичка или един е-мейл … а така изговорените думи изобщо не са надеждни…

А Вие как си представяте Четящата?

Какво ни показва това? Например, че значението на думите се определя от контекста на тяхната употреба! Така че една и съща дума може да означава съвсем различни неща при различни обстоятелства. Помислете само за характера Слепецът на Елиас Канети. Дали веднага, щом сте видяли това заглавие, сте помислили за фотографа? Обаче след като сте прочели разказа, всичко вероятно Ви се е струвало напълно логично, нали?

Така че един характер може да бъде назован и описан по много-много различни начини. Фантазията няма граници. Пробвайте сами!

Тук Вие можете сами да измислите собствени характери и да ги напишете. А можете и да предложите само названия на характери, а другите да напишат текстове за тях!

Ако искате да предложете само название на характера, изберете категория “Предложения за характери” в страницата за писане отдолу. Ако искате да напишете целия характер, изберете категория “Нови характери”.

Как да опиша характера?

Естественo, Вие като автори сте всесилни и можете всичко да решавате сами! Само не забравяйте най-важното: Преувеличавайте! Мислете за черта на характера, която сте определили като основната за Вашия характер и пробвайте да я проилюстрирате, например, когато отговаряте на тези въпроси:

Как изглежда тя/той?

Какво прави обикновено, как прекарва деня?

Какво обича или не обича?

Какви страхове има?

Какво смята за най-важното в живота си?

Какво мисли за другите? Какво мислят другите за него/за нея?

И погледнете също примерните текстове!