Маската не се представя с истинското си лице пред света. За хората  той е скромен човек, чиято цел е да помага на другите. Той няма слабости, живее аскетичен живот, съзнателно се отказва от удоволствията, не е алчен, похотлив и суетен, истински светец. Умее убедително и умело да говори пред публика и така лесно си намира последователи. Обгражда се с тях, а те вярват безрезервно в него и му служат безусловно. Властта е необходима, за да постигне целта си. Маската използва отлично емоционалната манипулация. До съвършенство той владее обвинението, а то е лесно средство за превръщане на хората в маси. Знае, че поддръжниците му до един са преживели разочарование в живота и използва техните слабости, за да ги държи здраво в ръце. Дава им поръчения, които трябва да изпълнят, задължава ги да удържат победи, а задачата им е представена като титанична борба в името на доброто.

Зад престореността на алтруист се крият истинските мотиви на Маската, които са непонятни за нас. Всъщност на него му липсват моралните устои. Той е безочлив, груб и безсърдечен към останалите. За него отделният човек не съществува. Той отрича свободата на личността и вижда другите като бурмички и винтчета в една добре монтирана и смазана машина, която да му служи. Ако не работят добре, те лесно могат да бъдат сменени. Ако го критикуват, Маската няма да вземе предвид разумните доводи, ще се опита да отстрани от пътя си своите критици, но ще сдържа агресивността си, защото рискува да загуби властта си. В същото време, когато става въпрос за него, Маската трябва да оцелее на всяка цена. Светът трябва да се промени така, че да му съответства. Няма друг с такъв силен инстинкт за самосъхранение. Той причинява страдание, едно напълно безсмислено страдание, неговото его се храни с това и така укрепва властта си. Този двуличник изпитва удоволствие да вижда, че другите чувстват болка, мъка, скръб, огорчение, че са в беда, в нужда, в лишение, изтезавани, измъчвани, тормозени, смазани.

Маската изглежда непобедим, но ако повече незначителни „бурмички“ и маловажни „винтчета“ в огромната машина се замислят, те имат потенциала и могат да променят плановете на този лицемерен филантроп. Работата е в това да бъде прозряна същността му. Рано или късно Маската е обречен на провал.