Целта на нашия проект Да продължим да пишем „Слуховидеца“ на Елиас Канети от една страна е да допринесем за популяризиране на творчеството на Елиас Канети. От друга страна искаме да мотивираме не само ученици и студенти, но и всички креативни хора за литературно писане!
„Слуховидецът“ е превод на рядка немска дума, която Елиас Канети използва, за да назове един особен характер. Тя също се превръща в название на сбирка от 50 характера, всеки от които е дълъг около една страница и толкова учудва читателя по един или друг начин, че дори го кара той самият да започне да измисля подобни характери.
На нашата страница Вие можете да се докоснете до творчеството на Елиас Канети, да получите вдъхновяващи импулси за писане, и ще имате възможност да изявите себе си, да напишете собствени нови характери и да комуникирате с други креативни хора. Можете да измислите и само названия на характери и да предложите на други, те да напишат текстове към тях. Имате възможност да използвате и други медии, например, да качите картинки и снимки. А ние с нетърпение очакваме вашите произведения!


Пишете!

Натиснете тук!


Характери

Натиснете тук!


Характери за дописване

Натиснете тук!


Автори

Натиснете тук!

Тук можете да напишете нови характери или да измислите само название на характери.

Тук можете да намерите написаните вече характери.

Тук можете да допишете характери, названията на които са написани вече от други потребители.

Тук са нашите автори.