---- Please log in ! ------

ВАЖНО: Ако искате да напишете целия характер, изберете долу категория “Нов характер“. Напишете название на Вашия разказ в поле “Название на характера”. Ако искате да предложете само название на характера, изберете долу категория “Предложения за характер“. В този случай, в полето “Съдържание” трябва да се повтори названието на характера. Това се налага по технически причини.